Tilojen varaus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Rusutjärven leirikodin sali.

Tilojen varaus

Voit varata tiloja kirkkoherranvirastosta, p. 09 875 960.

Vuokraamme tiloja yhdistysten ja yksityishenkilöiden käyttöön.

Akuuteissa ongelmissa kuten sähköihin, vesiin, lukkoihin liittyvissä tilanteissa ole yhteydessä suntioiden päivystykseen p. +358406493630.

Rajoitukset

Rusutjärven leirikotia voi varata

 • 1.11. lähtien ajalle tammikuu - elokuu ja
 • 1.6. lähtien ajalle syyskuu - joulukuu.  

Tämä ei koske vihkivarauksia ja hääjuhlia.

Seurakunnan tiloja voi varata

 • kastetoimituksiin
 • kastejuhliin
 • vihkimistilaisuuteen
 • siunaustilaisuuteen
 • muistotilaisuuteen
 • perhejuhliin
 • kokousten ja palaverien pitämiseen

Keittiöiden käyttö

Kun vuokraat valmistuskeittiön, huomaa nämä asiat.

 • Keittiön käyttäjällä tulee olla hygieniaosaamistodistus.
 • Emme vaadi hygieniaosaamistodistusta järjestöiltä, jotka tekevät yhteistyötä seurakunnan kanssa. Tosin toivomme todistuksen löytyvän kaikilta keittiöiden käyttäjiltä.

Kaikkien keittiön käyttäjien tulee tutustua etukäteen seurakunnan henkilökunnan opastuksella

 • Keittiön siivossuunnitelmaan
 • Koneiden ja laitteiden oikeaan käyttöön

Valmistuskeittiöitä löytyy

Oiva-raportti

Jokelan, Kellokosken ja Rusutjärven keittiöiden Oiva-raportin tulokset löytyvät Oiva-hymyn sivuilta.

Hinnat

Tilojen vuokrauksen hinnat löydät ylhäällä oikealla olevasta pdf:stä.

Aina on mahdollista sopia maksutavasta tai hakea seurakunnalta vapautusta tilavuokrasta taloudellisen tilanteen vuoksi.

Muut säännöt

Ulkopuolisen tahon järjestämässä, seurakunnan tiloissa tapahtuvassa, määrävälein toistuvassa toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
Toimitilojen käyttöön luovuttamisesta päättää tapauskohtaisesti toimintaa lähellä oleva työala tai kirkkoneuvosto kirkkoherran esityksen pohjalta. 
Toimitilan luovuttamista koskevassa päätöksenteossa on kiinnitettävä huomiota siihen, että toiminta laadullisesti ja sisällöllisesti on sopivaa seurakunnan tiloihin ja seurakunnan muuhun toimintaan. 
Tiloja voidaan vuokrata vain täysi-ikäisen hallintaan. Tilaa ei saa luovuttaa edelleen alaikäisen käyttöön. Seurakunnan tilojen käytöstä ja vuokraamisesta on erikseen laadittu säännöt, joita tulee noudattaa.