Miksi kastamme?
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Miksi kastamme?

Kaste on luterilaisen kirkon sakramentti. Se on Jeesuksen asettama ja perustuu Hänen omaan käskyynsä (Matt. 28:18-20).

Lue koko lähetyskäsky.

Luterilaisessa kirkossa kastetaan yleensä pieniä lapsia. Kaste on mahdollinen myös

  • nuorena
  • aikuisena
  • ikääntyneenä.

Kaste voidaan suorittaa vain kerran.

Jumalan lapseksi

Kasteessa kastettava liitetään seurakunnan jäseneksi.

Kaste on kristityn elämän perusta. Siinä Jumala solmii kastettavan kanssa liiton. Tässä liitossa Jumala lupaa pitää huolta kastettavasta.

Jumala välittää armoaan myös kasteen kautta. Kaste oikeuttaa kristityn turvautumaan joka päivä Jumalan armoon ja anteeksiantamukseen.

Ristinmerkki

Kasteessa kastettavan otsaan ja rintaan piirretään ristinmerkki. Tämä muistuttaa siitä, että kasteessa kastettava liitetään Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen.

Ristinmerkki kertoo myös siitä, että kastettava liitetään maailmanlaajaan kristittyjen joukkoon. Ristinmerkistä johtuu kasteesta käytetty nimi ristiäiset.

Lasten evankeliumi

Raamatussa kerrotaan Jeesuksen tavasta kohdata lapsia:

Jeesuksen luo tuotiin lapsia, jotta hän koskisi heihin. Opetuslapset moittivat tuojia, mutta sen huomatessaan Jeesus närkästyi ja sanoi heille:

"Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse."

Hän otti lapset syliinsä, pani kätensä heidän päälleen ja siunasi heitä.

Markuksen evankeliumi 10:13-16

Lasten evankeliumi luetaan aina lasta kastettaessa.

Elämää hyvän puolesta

Kaste kutsuu meitä elämään joka päivä kristittynä.

Kristitty palvelee Jumalaa ja muita ihmisiä siinä elämäntilanteessa ja tehtävässä, johon Jumala on meidät asettanut. Siinä meitä auttaa Jumalan armon ja anteeksiantamus.

Voit lukea lisää kasteesta kaste.fi-sivulta.