Kaste- ja lähetyskäsky
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kaste- ja lähetyskäsky

Jeesus on itse asettanut kasteen. Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus antoi kaste- ja lähetyskäskyn opetuslapsilleen ylösnousemisensa jälkeen.

Kaste- ja lähetyskäskyyn tutustutaan muun muassa rippikoulussa.

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin:

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Matt. 28:18-20