Yhteisymmärrysviikko
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Yhteisymmärrysviikko

Maailmanlaajuista uskontojen välisen yhteisymmärryksen viikkoa (World Interfaith Harmony Week) vietetään kaikkien uskontojen ja vakaumusten kesken. Se ajoittuu joka vuosi helmikuun ensimmäiselle viikolle. Juhlaviikon hyväksyi YK:n yleiskokous lokakuussa 2010.

YK:n päätöslauselmassa rohkaistaan kaikkia valtioita tukemaan uskontojen välisen yhteisymmärryksen ja hyvän tahdon viestiä. Viesti perustuu Jumalan ja lähimmäisen rakkauteen kunkin uskonnon oman perinteen tai vakaumuksen mukaisesti.

7.1.2014