Hakeminen
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Hakeminen iltapäiväkerhoon

Tällä lomakkeella voit hakea lapsellesi iltapäiväkerhopaikkaa lukukaudelle  2018 -2019.

Lisätietoja iltapäiväkerhosta saat Kaija Sarénilta p. 040 766 4668 ja ip-kerhosta p. 040 778 9181.

Päätökset kerhopaikasta lähetetään perheille viikolla 16.

Iltapäiväkerholaisten valinnassa huomioidaan yksinhuoltajuus tai muu perhetilannetta kuormittava tekijä.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin on paikkoja tarjolla, edellisen kriteerin huomioimisen jälkeen loput paikat täytetään arpomalla.

Iltapäiväkerhoon voidaan ottaa 16-20 lasta riippuen siitä, paljonko tulee valituksi ns. osa-aikaista hoitoa tarvitsevia lapsia.

Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Hakulomake koululaisen iltapäiväkerhoon
Lapsen henkilötiedot
*
Lapsen etunimi
*
Lapsen sukunimi
*
Lapsen syntymäaika
*
Lähiosoite
*
Postinumero ja postitoimipaikka
Perheen tiedot
*
1. huoltaja
*
1. Puhelinnumero
1. Sähköpostiosoite
2. huoltaja
2. Puhelinnumero
2. Sähköpostiosoite
Lapsen terveydentila
Lapsen sairaudet, allergiat/aiheuttajat
Lapsen erityisen tuen tarve
Kuvaus tuen tarpeesta
Muuta huomioitavaa ja perusteluja, esim.yksinhuoltajuus tai muu perhetilannetta kuormittava tekijä.
Muita tietoja
*
Hoitopäivien määrä
Montako hoitopäivää lapsesi tarvitsee kuukaudessa?
*
Lapsen lähteminen kerhosta
Kellonaika
Jos lapsi saa lähteä yksin kerhosta, ilmoita kellonaika milloin lähetämme hänet kotiin.
*
Kumpi kerho
Haen lastani ensisijaisesti