Kirkkoneuvosto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Neuvosto toimii kaksi vuotta kerrallaan.

Kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat

 • johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa
 • edistää seurakunnan hengellistä elämää
 • edistää seurakunnan toiminnan toteuttamista
 • päättää kirkollisten kirjojen käyttöönotosta kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa
 • johtaa seurakunnan hallintoa
 • johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
 • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
 • valvoa seurakunnan etua
 • edustaa seurakuntaa
 • tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
 • myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen seurakunnalliseen toimintaan kuuluvien maksutuottojen suorittamisesta
 • valmistella kirkkovaltuustossa esiteltävät asiat
 • valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta

Kirkkovaltuusto on siirtänyt kirkkoneuvoston päätettäväksi

 • hyväksyä seurakunnan rakennusten rakennuspiirrustukset ellei toisin ole sovittu
 • tehdä vähäisiä muutoksia kirkkovaltuuston hyväksymiin piirustuksiin
 • vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut
 • myydä seurakunnan irtainta omaisuutta ellei toisin ole sovittu
 • antaa seurakunnan maa- ja vesialueita vuokralle enintään viideksi vuodeksi
 • antaa seurakunnan rakennuksia, huonetiloja ja laitteita vuokralle tai muuhun käyttöön enintään viideksi vuodeksi

Muut kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävistä on säädetty myös

 • kirkkolaissa
 • muussa laissa
 • kirkkojärjestyksessä
 • kirkon vaalijärjestyksessä
 • seurakunnan ohjesäännöissä

Lisäksi kirkkoneuvoston tehtävänä ovat ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.

Kokouspäivät

Kirkkoneuvosto kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18.

Heinä-elokuussa ja tammikuussa ei pidetä kokousta, ellei erityinen tarve sitä vaadi.

Syksyn 2018 kokoukset ovat

 • 4.9.
 • 16.10.
 • 13.11.
 • 4.12.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston jäsenet kaudella 2017-2018.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ulla Rosenqvist. Varapuheenjohtajana jatkaa Markku Yli-Perttula, ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenä Marko Ceder.

Markku Yli-Perttula (vpj)

Marko Ceder

Outi Nuottimäki

Marja-Leena Kulmala
Outi Nuottimäen varajäsen

Leena Jäntti

Antti Piippo
Leena Jäntin varajäsen

Ilkka Ertimo

Aarne Lehtimäki
Ilkka Ertimon varajäsen

Pekka Latva-Pukkila

Juuso Lindberg
Pekka Latva-Pukkilan varajäsen

Raili Keränen-Pantsu

Katja Pietilä-Virtanen
Raili Keränen-Pantsun varajäsen

Jorma Sulander

Tuula Salminen
Jorma Sulanderin varajäsen

Lassi Lemmelä

Martti Väyrynen
Lassi Lemmelän varajäsen

Mirka Kovalainen

Lea Ahonen
Mirka Kovalaisen varajäsen

Päivi Turunen

Liisa Sirén
Päivi Turusen varajäsen