Kirkkoneuvosto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvosto toimii kaksi vuotta kerrallaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. 

Kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat

 • johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa
 • edistää seurakunnan hengellistä elämää
 • edistää seurakunnan toiminnan toteuttamista
 • päättää kirkollisten kirjojen käyttöönotosta kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa
 • johtaa seurakunnan hallintoa
 • johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
 • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
 • valvoa seurakunnan etua
 • edustaa seurakuntaa
 • tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
 • myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen seurakunnalliseen toimintaan kuuluvien maksutuottojen suorittamisesta
 • valmistella kirkkovaltuustossa esiteltävät asiat
 • valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta

Kirkkovaltuusto on siirtänyt kirkkoneuvoston päätettäväksi

 • hyväksyä seurakunnan rakennusten rakennuspiirrustukset ellei toisin ole sovittu
 • tehdä vähäisiä muutoksia kirkkovaltuuston hyväksymiin piirustuksiin
 • vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut
 • myydä seurakunnan irtainta omaisuutta ellei toisin ole sovittu
 • antaa seurakunnan maa- ja vesialueita vuokralle enintään viideksi vuodeksi
 • antaa seurakunnan rakennuksia, huonetiloja ja laitteita vuokralle tai muuhun käyttöön enintään viideksi vuodeksi

Muut kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävistä on säädetty myös

 • kirkkolaissa
 • muussa laissa
 • kirkkojärjestyksessä
 • kirkon vaalijärjestyksessä
 • seurakunnan ohjesäännöissä

Lisäksi kirkkoneuvoston tehtävänä ovat ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.

Kokouspäivät

Kirkkoneuvosto kokoontuu kuukausittain tiistaina klo 18.

Heinä-elokuussa ja tammikuussa ei pidetä kokousta, ellei erityinen tarve sitä vaadi.

Vuoden 2023 kokouspäivät ovat

 • ti 17.1.
 • ti 14.2.
 • ti 14.3.
 • ti 4.4.
 • ti 2.5.
 • ti 6.6.
 • ti 5.9.
 • ti 3.10.
 • ti 7.11.
 • ti 5.12.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston jäsenet kaudella 2023-2024.

Uusi kirkkoneuvosto kaudelle 2023-2024 on valittu kirkkovaltuuston tammikuun kokouksessa 31.1.2023. 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ulla Rosenqvist. Varapuheenjohtajana toimii Marko Ceder, ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Markus Meckelborg.

Kirkkovaltuusto päätti lisätä kirkkoneuvoston jäsenmäärä kahdella. Tämän päätöksen seurauksena seurakunnan hallintomalliin ja kirkkoneuvoston ohjesääntöön tulee muutoksia, jotak kirkkovaltuusto hyväksyy. Lisäksi ohjesääntö on vahvistettava Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa. Kun tämä on tehty, lisätään nyt ehdollisena valitut jäsenet Lauri Untamo ja Katja Pietilä-Virtanen varajäsenineen kirkkoneuvoston  jäseniksi.