Kirkkoneuvosto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Kirkkoneuvosto toimii kaksi vuotta kerrallaan. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. 

Kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat

 • johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa
 • edistää seurakunnan hengellistä elämää
 • edistää seurakunnan toiminnan toteuttamista
 • päättää kirkollisten kirjojen käyttöönotosta kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa
 • johtaa seurakunnan hallintoa
 • johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
 • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
 • valvoa seurakunnan etua
 • edustaa seurakuntaa
 • tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
 • myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen seurakunnalliseen toimintaan kuuluvien maksutuottojen suorittamisesta
 • valmistella kirkkovaltuustossa esiteltävät asiat
 • valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta

Kirkkovaltuusto on siirtänyt kirkkoneuvoston päätettäväksi

 • hyväksyä seurakunnan rakennusten rakennuspiirrustukset ellei toisin ole sovittu
 • tehdä vähäisiä muutoksia kirkkovaltuuston hyväksymiin piirustuksiin
 • vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut
 • myydä seurakunnan irtainta omaisuutta ellei toisin ole sovittu
 • antaa seurakunnan maa- ja vesialueita vuokralle enintään viideksi vuodeksi
 • antaa seurakunnan rakennuksia, huonetiloja ja laitteita vuokralle tai muuhun käyttöön enintään viideksi vuodeksi

Muut kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävistä on säädetty myös

 • kirkkolaissa
 • muussa laissa
 • kirkkojärjestyksessä
 • kirkon vaalijärjestyksessä
 • seurakunnan ohjesäännöissä

Lisäksi kirkkoneuvoston tehtävänä ovat ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.

Kokouspäivät

Kirkkoneuvosto kokoontuu kuukausittain tiistaina klo 18.

Heinä-elokuussa ja tammikuussa ei pidetä kokousta, ellei erityinen tarve sitä vaadi.

Vuoden 2024 kokouspäivät ovat

 • ti 16.1.
 • ti 20.2.
 • ti 19.3.
 • ti 9.4.
 • ti 7.5.
 • ti 11.6.
 • ti 10.9.
 • ti 8.10.
 • ti 12.11.
 • ti 10.12.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston jäsenet kaudella 2023-2024.

Uusi kirkkoneuvosto kaudelle 2023-2024 on valittu kirkkovaltuuston tammikuun kokouksessa 31.1.2023. 

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ulla Rosenqvist. Varapuheenjohtajana toimii Marko Ceder, ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Markus Meckelborg.