Kirkkoneuvosto
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon. Neuvosto toimii kaksi vuotta kerrallaan.

Kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävät määrää kirkkolaki. Niitä ovat

 • johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa
 • edistää seurakunnan hengellistä elämää
 • edistää seurakunnan toiminnan toteuttamista
 • päättää kirkollisten kirjojen käyttöönotosta kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa
 • johtaa seurakunnan hallintoa
 • johtaa seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
 • huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
 • valvoa seurakunnan etua
 • edustaa seurakuntaa
 • tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
 • myöntää osittain tai kokonaan vapautuksen seurakunnalliseen toimintaan kuuluvien maksutuottojen suorittamisesta
 • valmistella kirkkovaltuustossa esiteltävät asiat
 • valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta

Kirkkovaltuusto on siirtänyt kirkkoneuvoston päätettäväksi

 • hyväksyä seurakunnan rakennusten rakennuspiirrustukset ellei toisin ole sovittu
 • tehdä vähäisiä muutoksia kirkkovaltuuston hyväksymiin piirustuksiin
 • vahvistaa seurakunnalle tulevat muut maksut kuin hautapaikkamaksut
 • myydä seurakunnan irtainta omaisuutta ellei toisin ole sovittu
 • antaa seurakunnan maa- ja vesialueita vuokralle enintään viideksi vuodeksi
 • antaa seurakunnan rakennuksia, huonetiloja ja laitteita vuokralle tai muuhun käyttöön enintään viideksi vuodeksi

Muut kirkkoneuvoston tehtävät

Kirkkoneuvoston tehtävistä on säädetty myös

 • kirkkolaissa
 • muussa laissa
 • kirkkojärjestyksessä
 • kirkon vaalijärjestyksessä
 • seurakunnan ohjesäännöissä

Lisäksi kirkkoneuvoston tehtävänä ovat ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettaviksi.

Kokouspäivät

Kirkkoneuvosto kokoontuu kuukausittain tiistaina klo 18.

Heinä-elokuussa ja tammikuussa ei pidetä kokousta, ellei erityinen tarve sitä vaadi.

Kevään 2022 kokoukset ovat

 • ti 12.4.
 • ti 10.5.
 • ti 14.6.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Kirkkoneuvoston jäsenet kaudella 2021-2022.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ulla Rosenqvist. Varapuheenjohtajana toimii Marko Ceder, ja hänen henkilökohtaisena varajäsenenään Markus Meckelborg.

Kasvokuva, silmälaispäinen mies, tukka kammattu otsalta taaksepäin, hymyilee

Marko Ceder, vpj

Markus Meckelborg
Marko Cederin varajäsen

Leena Jäntti

Marja-Leena Kulmala
Leena Jäntin varajäsen

Ilkka Ertimo

 

Juha Laine-Ylijoki
Ilkka Ertimon varajäsen

Lauri Untamo

Leena Jokinen
Lauri Untamon varajäsen

Ulla Siimes

Outi Huusko
Ulla Siimeksen varajäsen

Kasvokuva harmaahiuksinen nainen, hopeinen kaulakoru ja roikuvat korvarenkaat. Pieni hymy.

Aune Savolainen

Jorma Sulander

Jori Enroth
Jorma Sulanderin varajäsen

Liisa Sirén

Kasvokuva, harmaahiuksinen nainen, valkoinen bleiseri, pineni hymy

Lea Ahonen
Liisa Sirénin varajäsen

Kari Sillman

Arto Kivistö

Kari Sillmanin varajäsen

Katja Pietilä-Virtanen

Liisa Palvas
Katja Pietilä-Virtasen varajäsen