Kuulutus
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kuulutus seurakunnan hallintaan palautuvista haudoista

Kuulutus: Tuusulan seurakunnan hallintaan palautuvat hoitamattomat haudat

Paijalan hautausmaa, osastot 9-14

Paijalan hautausmaalla (osastot 9-14) ei alla mainittuja hoitamattomia hautoja ole kirkkoneuvoston kehotuksesta huolimatta kunnostettu. Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella.

Kirkkoneuvosto on 3.6.2014 päättänyt kirkkolain 17. luvun 5. §:n nojalla julistaa hautapaikkaoikeuden alla mainittuihin hautoihin menetetyksi, joten haudat palautuvat Tuusulan seurakunnan hallintaan.

Haudalla olevat hautakivet siirtyvät seurakunnalle, ellei haudan haltija kuuden kuukauden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisupäivästä ole poistanut niitä (31.1.2015 mennessä).

Mahdollisuus oikaisuvaatimukseen

Tähän kirkkoneuvoston päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Tuusulan seurakunnan kirkkoneuvostolle, PL 53, 04301 TUUSULA. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa kirkkoherranvirastosta (Paijalannummentie 15, 04300 TUUSULA).

Lisätiedot kirkkoherranvirastosta, p. 040 484 3885.

Tuusulan seurakunta
Kirkkoneuvosto

Katso lista hautapaikoista oikean palstan liitteestä.

Kirjoita viestisi alla olevalla lomakkeella. Kaikki kentät ovat pakollisia
Viestin otsikko:
Nimi tai nimimerkki:
Roskaesto, jätä tyhjäksi:
Viestisi: