Merkittyjä hautoja
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Kellokosken ja Paijalan hautausmailla on laputettu hautoja. Oheinen yhteydenottopyyntö voi ilmestyä haudalle, jos haudan haltija ei ole selvillä tai kivi on vinossa tai kaatunut.

Kellokosken ja Paijalan hautausmaalla on laputettu hautoja

Toimenpiteitä vaativat haudat Kellokosken ja Paijalan hautausmaalla

Tuusulan seurakunnan hautausmailla on aloitettu hautamuistomerkkien turvallisuuden tarkastaminen. Talven jälkeen hautojen turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä maan jäätyminen ja kevään sulamisvedet voivat aiheuttaa haudalla maan tiivistymistä, joka voi johtaa kivien kallistumiseen.

Kaatumisvaarassa olevat hautamuistomerkit merkitään puna-valkoisella nauhalla, jotta hautausmaalla liikkuvat henkilöt, omaiset ja työntekijät, voivat välttää vaaratilanteet.

Jos vaaralliseksi merkityn haudan haltijan yhteystiedot ovat hautaustoimen tiedossa, lähetetään hänelle kirje hautaa koskien. Jos riittäviä yhteystietoja ei ole, asetetaan haudalle yhteydenottopyyntö. Yhteydenottopyyntö voi olla haudalla muustakin syystä.

Hautaustoimen työntekijät eivät työskentele vaarallisiksi todetuilla haudoilla. Jos vaaralliseksi todetulla haudalla on voimassa oleva hoitosopimus, ei hoitotoimenpiteitä tehdä ennen kuin haudalla olevat kivet ovat turvallisia.

Haudan haltijalle lähetettävä kirje

Arvoisa vastaanottaja

Omaisenne hautapaikalla oleva kivi on kallistunut tai kaatunut. Mikäli haudalla on voimassa oleva hoitosopimus, ei seurakunta ota hautaa hoitoon ennen kiven oikaisua.

Hautamuistomerkkien hoitaminen ja kunnossapito kuuluu haudan haltijan vastuulle.

Hautakivet voivat kallistua maan painumisen ja routimisen vuoksi.

Kallellaan oleva hautakivi voi aiheuttaa vaaraa hautausmaalla liikkuville henkilöille, omaisille ja työntekijöille.

Kiven oikaisun voitte tilata suoraan kiviliikkeeltä tai suoristaa kiven itse, mikäli se on mahdollista. Seurakunnalla ei ole tarjota kiven oikaisupalvelua. Seurakunta voi kuitenkin tarvittaessa avustaa kiviliikkeitä ja omaisia, esimerkiksi jos tarvitaan apua puiden juurten katkomisessa. Kiven oikaisemisessa tarvittavia maa-aineksia ja haudan viimeistelyyn mahdollisesti tarvittavaa pintahiekkaa löytyy hautausmaalta.

Hautakiveen suositellaan tapitusta kiven oikaisun yhteydessä.

Vaaralliseksi todetut haudat, joilla ei ole tehty korjaavia toimenpiteitä otetaan mukaan seuraavaan hoitamattomien hautojen kuulutusmenettelyyn. Vaaratilanteen muuttuessa akuutiksi on seurakunnalla oikeus kaataa hautakivi.

Pyydämme teitä oikaisemaan hautakiven mahdollisimman pian.

Lisätietoja

Aulikki Luukkanen
hautaustoimen toimistosihteeri
p. 040 484 3885 (ma-to klo 7-15 ja pe 7-12.30)