Yhteisvastuu
Tekstikoko: -2 -1 0 +1 +2 +3

Jalkapallotaitureita Za´atarin pakolaisleirillä Jordaniassa. Kirkon Ulkomaanavun jalkapallokentällä korkea aita toimii näköesteenä ja nuoret saavat pelata rauhassa.

Yhteisvastuukeräys

Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon järjestämä keräys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräys auttaa ihmiskaupan uhreja ja konfliktien keskellä asuvia nuoria. Keräyksen tuotto jaetaan Tuusulaan, muualle Suomeen ja tänä vuonna Lähi-Idän kohteeseen.

Yhteisvastuukeräys alkaa 5.2.2017 ja kestää Tuusulassa toukokuun loppuun. Valtakunnallinen keräys kestää koko vuoden.

Lahjoita Tuusulan seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen

Tee lahjoitus Tuusulan seurakunnan Yhteisvastuukeräykseen. Käytä lahjoituksessa alla olevia tietoja.

  • Saaja: Yhteisvastuukeräys
  • Tilinumero: FI16 2089 1800 0067 75
  • Viitenumero: 308595

Käyttämällä viitenumero lahjoituksesi ohjautuu Tuusulan seurakunnan keräystulokseen. Kiitos lahjoituksestasi.

Tulevia tapahtumia

Ei tapahtumia tai tapahtuma­tietojen haku epäonnistui.

Yhteisvastuukeräyksen kohde

Tuusulan kohde

Tuusulassa seurakunnan osuus keräystuotosta käytetään alueelle muuttavien maahanmuuttajien auttamiseen. Apua annetaan kokonaisvaltaisella kotouttamisella. Kotouttamista tukemaan koulutetaan vapaaehtoisia.

Apu toteutetaan yhteistyössä Tuusulan kunnan sekä Suomen Punaisen Ristin ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistysten kanssa.

Kohde Suomessa

Suomessa keräyksen kohde on tänä vuonna ihmiskaupan uhrit. Harmaan eri sävyt -hankkeen päätavoitteena on ehkäistä ihmiskauppaa ja hyväksikäyttöä.

Hanke pyrkii tavoittamaan, tunnistamaan ja tukemaan virallisten tukijärjestelmien ulkopuolelle jääviä ihmiskaupan tai sen kaltaisten rikosten uhreja. Apua annetaan yhteistyössä Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.

Keräysvaroin muun muassa

  • kehitetään tukihenkilötoimintaa
  • kehitetään etsivää työtä ympäristöissä, joissa haavoittuvuus on suurta ja hyväksikäytön riskit merkittäviä
  • vahvistetaan työntekijöiden osaamista tunnistaa ja tavoittaa ihmiskaupan uhreja
  • tarjotaan kriisiapua majoituksen, ruoan, hygienian ja vaatetuksen järjestämiseen, mahdollisuus tulkin käyttöön
  • tarjotaan matalan kynnyksen oikeudellista neuvontaa.

Kansainvälinen kohde

Keräysvaroilla tuettava kansainvälinen työ keskittyy erityisesti konfliktien keskellä asuvien nuorten auttamiseen. Avulla annetaan nuorille mahdollisuus rakentaa kohtuullinen elämä, jotta he eivät joutuisi ihmissalakuljettajien ja ihmiskaupan uhreiksi.

Kansainvälinen keräyksen kohde on Lähi-Itä. Jordaniassa avustetaan noin 12–30-vuotiaita Syyrian pakolaisia, jotka osuvat leireissä ja paikallisissa yhteisöissä. He saavat koulutusta ja psykososiaalista tukea. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä. Työllä parannetaan nuorten medialukutaitoa ja ihmisoikeuksien tuntemusta. Avun vie perille Kirkon Ulkomaanapu.

Lue lisää Yhteisvastuun sivuilta.

Tutustu Yhteisvastuun tapahtumiin myös Facebookissa.

Vuoden 2016 keräys

Vuoden 2016 keräys torjui nuorten syrjäytymistä Suomessa ja Ugandassa.

Yhteisvastuukeräys Tuusulassa tuotti 17 210,62€. Tuotto nousi viime vuodesta 39%. Suuri kiitos kaikille keräykseen osallistuneille vapaaehtoisille ja lahjoittajille.